Národní

Preventivní

Den

19. a 20. září 2017

areál Městské policie Brno – Riviéra

Kriminalita, prevence kriminality a společnost

Úvodní slovo

Kdybyste se zeptali, jaký je smysl existence Národního preventivního dne s názvem odborné konference Kriminalita, prevence kriminality a společnost, naleznete odpověď již několik set let starou:

„Je lépe zločinu předcházet, než ho trestat.“ (Cesare Beccaria).

Často slýcháme tezi, že zločin je vždy o krok před spravedlností, aniž by to kdokoliv doložil a potvrdil. A nemuselo by tomu tak být, kdyby existoval systém včasné intervence, včasného předcházení, a ne systém hašení požárů až se něco stane. Tím systémem je prevence kriminality, v naší zemi systematicky budovaná a vybojovávaná od roku 1995.

Není ji vidět ani slyšet, nemá mediální popularitu a vymyslel-li by někdo dokonalou evaluaci jejích projektů, obdržel by nejspíš Nobelovu cenu.

A přesto se na této činnosti podílí celá řada jednotlivců a subjektů v uniformách i mimo uniformy, existuje síť spolupracujících organizací, odborníků, vysokoškolských pedagogů, členů odborných společností, institutů, lidí z praxe, představitelů neziskového sektoru, mezinárodních organizací pro bezpečnost a dalších.

Hledali jsme společně s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci platformu, na které by si mohli všichni v jeden čas a na jednom místě vyměnit své zkušenosti a poznatky z praxe. Inspiraci jsme nalezli u našich německých sousedů, kde probíhá více jak 20 let Deutscher Präventionstag.

Brno je v oblasti prevence kriminality známo jako propagátor nových myšlenek a nových, dosud nikde jinde nerealizovaných projektů. Proto jsme se rozhodli uspořádat jako jeden z projektů Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2017 první ročník Národního preventivního dne v komorní a finančně nenáročné podobě. Pořadatelem je město Brno, Koordinační centrum prevence, spolupořadatelem Městská policie Brno, v jejímž areálu na brněnské Riviéře se Národní preventivní den koná. Záštitu nad akcí převzali hejtman Jihomoravského kraje a primátor statutárního města Brna. Finanční prostředky jsou z části z rozpočtu města Brna a z části ze státního rozpočtu prostřednictvím Republikového výboru pro prevenci kriminality na Ministerstvu vnitra ČR.

Bude nám ctí a potěšením, jestli se vám realizace tohoto nápadu bude líbit a jestli se stane časem, jak tomu je u německých sousedů, také naší tradicí.

Národní preventivní den
1. ročník - Brno 2017

konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
pana JUDr. Bohumila Šimka

a primátora statutárního města Brna
pana Ing. Petra Vokřála

Odborná konference:
Kriminalita, prevence kriminality a společnost

areál Městské policie Brno – Riviéra,
19. a 20. září 2017

Program

Uterý dne 19. září

9:00 - 10:00 hod.

Budova Zámečku - prezence účastníků a vystavovatelů

Přísálí 1

Občerstvení pro účastníky konference a pro vystavovatele

10:00 – 11:00 hod.

Hlavní sál: 1. plenární zasedání

Znělka NPD

Úvodní slovo:

PhDr. Miroslav Scheinost
Ing. Pavel Loutocký

Zdravice:

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje,
Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna
Erich Marks, výkonný ředitel Německého preventivního dne
Mgr. David Chovanec, Ministerstvo vnitra ČR

Hudební předěl Kulturní vystoupení souboru „Bojovat srdcem“ (Brno)
vedený Mgr. Pavlem Kučerou

11:00 – 12:00 hod.

Učebna „A“, I. poschodí

Téma: Právní vědomí a primární prevence

Doc. PhDr. Martina Urbanová
PhDr. Marie Klusoňová
Mgr. Jan Veselý
PhDr. Mgr. Dana Dlouhá
Mgr. Jakub Černý
Mgr. Veronika Fiedlerová

11:00 – 12:00 hod.

Učebna „B“, I. poschodí

Téma: Bezpečnost občana 1, veřejný prostor, rizikové skupiny

Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
Luboslav Fiala
Doc., Ing.arch., PhDr. Karel Schmeidler, CSc.

12:00 - 13:30 hod.

Přísálí 1

Oběd pro účastníky konference a pro vystavovatele

12:00 - 13:30 hod.

Přísálí 2

13:30 – 15:00 hod.

Hlavní sál: Panelová diskuse

Téma: Kriminalita, prevence kriminality a nové výzvy

PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
PhDr. Stanislav Jabůrek
JUDr. Michal Barbořík
Mgr. Jitka Gjuričová

13:30 – 15:00 hod.

Učebna „A“, I. poschodí

Téma: Domácí násilí

Doc. PhDr. Jiří Buriánek
PhDr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Mgr. Iva Koudelková
Mgr. Alena Skoumalová
Mgr. Klára Kalibová a Bc. Kateřina Baňacká

13:30 – 15:00 hod.

Učebna „B“, I. poschodí

Téma: Drogová problematika, drogová politika

Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip,
Bc. Olga Šustrová
JUDr. Petr Zeman, Ph.D.
Plk. Ing. Miloš Skácel

15:00 – 15:30 hod.

Přísálí 1

Občerstvení pro účastníky konference a vystavovatele

15:30 – 17:00 hod.

Hlavní sál: Panelová diskuse

Téma: Extrémismus, terorismus a organizovaný zločin

Mgr. Jakub Holas
PhDr. Martin Cejp
David Lebeda
Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
PhDr. Josef Smolík, Ph.D.

15:30 – 17:00 hod.

Učebna „A“, I. poschodí

Téma: Probace a mediace v současné společnosti

PhDr. Radim Bureš
PhDr. Andrea Matoušková
Mgr. Vítězslav Klusák
PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.

15:30 – 17:00 hod.

Učebna „B“, I. poschodí

Téma: Vězení, zločin a trest, alternativy, průzkumy

Mgr. Jan Rozum
PhDr. Václav Jiřička, Ph.D.
Mgr. Tomáš Rosenberg
Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
Mjr. Mgr. Pavel Tomášek
Mgr. Bc. Hana Prokopová


Konec přednáškové části dne


19:30 – 23:00 hod.

Společenský večer s večeří a hudebním programem.

Hotel International, restaurace Lucullus,
Husova ulice, centrum Brna

V průběhu večera budou zástupcem Ministerstva vnitra ČR vyhlášeny výsledky soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni za rok 2017 na téma „Nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním prostředí, ochrana měkkých cílů, stárnutí populace a další)“.

Středa dne 20. září

09:00 – 10:00 hod.

Budova Zámečku – prezence účastníků a vystavovatelů

Přísálí 1

Občerstvení pro účastníky konference a pro vystavovatele

10:00 – 11:30 hod.

Hlavní sál: Panelová diskuse

Téma: Senioři jako riziková skupina obyvatel

Mgr. Lenka Štěpánková
Gerta Mazalová
Luboslav Fiala
Pilar de la Torre

10:00 – 11:30 hod.

Učebna „A“, I. poschodí

Téma: Minority, migrace a integrace

PhDr. Miroslav Scheinost
Mgr. Jan Kepka
Mgr. Tomáš Jurčík
Mgr. et. Mgr. Pavel Bacík

10:00 – 11:30 hod.

Učebna „B“, I. poschodí

Téma: Bezpečnost občana 2

JUDr. Tomáš Koníček
Ing. Libor Sladký
pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
Bc. Jaromír Kolářík

11:30 - 12:00 hod.

Přísálí 1

Občerstvení pro účastníky konference a pro vystavovatele

12:00 – 12:30 hod.

Hlavní sál: 2. Plenární zasedání

Znělka NPD

PhDr. Miroslav Scheinost,
JUDr. Michal Barbořík
Pilar de la Torre

Závěrečné slovo

Hudební závěr

Konec

Přednašejíci

Na výstavě se představí organizace:

Ústav prevence a léčky závislostí A kluby Brno, z.ú.
(problematika alkoholismu)

Bílý kruh bezpečí, z.s.
(pomoc obětem trestné činnosti)

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s,.

Sdružení Petrov, z.s. Dětský dům Zábrdovice
(práce s romskou dětskou minoritou)

Salesiánské středisko mládeže –
dům dětí a mládeže Žabovřesky

Centrum naděje a pomoci, z.s.
(ženy a dívky v tísni)

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, p.o.

Persefona, z.s.
(oběti domácího i sexuálního násilí)

DROM, romské středisko, p.o.

IQ Roma servis, z.s.

Magdalenium, z.s.
(rovněž oblast obětí domácího násilí)

Presafe, z.s.
(proškolování seniorů, ale i krizové a rizikové situace na školách)

Armáda spásy CSS JK

Ratolest Brno, z.s.
(probační programy a další)

Salesiánské středisko mládeže –
DDM Brno-Líšeň

Společnost Podané ruce, o.p.s.
(problematika drogových i nedrogových závislostí, gambling, drogové služby ve vězení atd.)

Portál, s.r.o.
(nakladatelství a vydavatelství odborné literatury)

Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje, p.o.

Celní správa ČR, Celní úřad pro
Jihomoravský kraj

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Ministerstvo vnitra ČR, Cech mechanických
zámkových systémů a Policie ČR

Evropské fórum pro bezpečnost ve městě
(EFUS se sídlem v Paříži)

Česká tábornická unie, Velká rada Jižní Morava


Výstavy na výstavě nainstaluje:

Městská policie Brno
(historie existence Městské policie na území města Brna)

Probační a mediační služba ČR, středisko Brno-město

plk. Soňa Svobodová – výsledky úspěšné soutěže
z projektu „Ze školy do škol“

Na volné ploše uvidíte:

Mobilní didaktické a výukové pracoviště MP Brno (autobus)

Sanitku – dermatovenerologickou ambulanci organizace Rozkoš bez rizika
(problematika prostituce)

A možná toho bude ještě víc…

Doprava v Brně na Riviéru:

Doprava do Brna

Ze všech větších mezinárodních letišť v Evropě je možno dopravit se do Prahy nebo do Vídně pravidelnými leteckými linkami. Do Brna se dostanete všemi možnými dosažitelnými dopravními prostředky. Např.:

Doprava z Prahy do Brna

Autobusem Regio Jet
(Student agency)

tam i zpět jezdí z autobusového nádraží Praha Florence každou půlhodinu.

Cesta trvá 2 a půl hodiny.

www.studentagency.cz

Vlakem

odjíždějí z Hlavního nádraží, z nádraží Praha-Holešovice a Praha-Smíchov.

www.jizdnirady.cz/vlaky

Doprava z Bratislavy do Brna

Autobusem

www.jizdnirady.cz/autobudy

www.studentagency.cz

spoj najdete pod záložkou "Jízdenky"

Doprava z Vídně do Brna

Autobusem

www.jizdnirady.cz/aubobusy

Autobusem Regio Jet
(Student agency) z letiště Schwechat

spoj naleznete pod záložkou „Jízdenky“

www.studentagency.cz

Vlakem

odjíždějí z Hlavního nádraží, z nádraží Praha-Holešovice a Praha-Smíchov.

www.jizdnirady.cz/vlaky

Ubytování

(vybrané hotely a hostely s přímým kontaktem ke klientovi do vzdálenosti 4 km od areálu Riviéry):

Hotel Amphone

recepce: 731 483 856,
rezervace: 545 428 310,
adresa: tř. Kpt. Jaroše: 29,

(střed města, první ulice vlevo od Moravského náměstí, kde je zastávka tramvaje č.1)

www.amphone.eu
reception@amphone.cz

Hostel U Minoritů

telefon: 608 755 249,
rezervace: 545 428 310,
adresa: Minoritská 10,

(levné ubytování ve středu města, kousek od Hlavního nádraží i náměstí Svobody)

info@hosteluminoritu.cz

Hostel Jacob

telefon: 542 210 466,
adresa: Jakubské nám. 7,

(střed města, dobré reference, mezi náměstím Svobody a dopravním uzlem Česká, za kostelem Sv. Jakuba)

www.jacobbrno.cz
info@jacobbrno.cz

Hotel Continental

telefon: 541 519 516,
adresa: Kounicova 6,

(střed města, kousek za Moravským náměstím – dopravní uzel Česká, po rekonstrukci, vlastní garáže)

recepce@continentalbrno.cz
info@continentalbrno.cz

Pegas Brno

telefon: 542 210 104,
adresa: Jakubská 4,

(střed města, vlastní pivovar, malý, dražší, útulný, boční ulička z ulice Česká, spojnice mezi dopravním uzlem Česká a náměstním Svobody)

www.hotelpegas.cz

Hotel Slavia

telefon: 542 321 249,
adresa: Solniční 17,

(střed města, velmi blízko hotelu International, u dopravního uzlu Česká v sousedství JAMU a Besedního domu)

www.slaviabrno.cz
recepce@slaviabrno.cz

Kontakt

Organizátor Národního preventivního dne:

Statutární město Brno – Magistrát města Brna
Odbor sociální péče

Oddělení: Koordinační centrum prevence

PhDr. Stanislav Jabůrek
manažer prevence kriminality

adresa: Koliště 19, 601 67 Brno

email: jaburek.stanislav@brno.cz

telefon: 542 173 807

Spolupořadatel:

Městská policie Brno
Preventivně informační oddělení

Pracoviště Bauerova 322/7
areál Dopravního hřiště Riviéra

telefon: 548 210 035